Πληροφορίες για το blog

Το blog τούτο εδώ το έφτιαξα για να μπορέσω να επικοινωνήσω πιο άμεσα με τους συναδέλφους που παλεύουν να δημιουργήσουν (πολλές φορές αβοήθητοι) ένα σκηνικό διδασκαλίας για τη Φυσική στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Ταυτόχρονα, όμως θέλω μέσα από τις σελίδες αυτές να εκφράσω τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μου για την εκπαίδευση, το περιβάλλον και τον πολιτισμό όπως αναπτύσσονται στην Ελλάδα του σήμερα. Η ανταλλαγή απόψεων για όλα τα παραπάνω θέματα είναι σημαντική και μπορεί να μετατρέψει το εκπαιδευτικό έργο σε ουσιαστικό εργαλείο εκρίζωσης της παλαιάς νοοτροπίας και πρακτικής.
Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
Καθηγητής ΠΕ4