Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ερωτηματολόγιο για τη χρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Αγαπητοί συνάδελοι, 

Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής μου εργασίας με θέμα: "Πώς χρησιμοποιούν το διαδίκτυο οι Έλληνες καθηγητές φυσικών επιστημών για να διδάξουν φυσικές επιστήμες σε μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου - Προσεγγίσεις από τη σκοπιά της γνωστικής θεωρίας μάθησης για τη διευκόλυνση της μάθησης μέσω διαδικτύου στο μάθημα της Φυσικής", έχω αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση του τρόπου χρήσης του διαδικτύου για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών από τους καθηγητές που διδάσκουν Φυσική, Χημεία και Βιολογία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους καθηγητές φυσικών επιστημών που διδάσκουν φυσικές επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τη διδασκαλία τους, ανεξάρτητα από το αν διδάσκουν φυσική και ανεξάρτητα από το αν η διδασκαλία τους γίνεται σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, φροντιστήριο, κέντρο μελέτης ή παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Παρόλα αυτά, μπορεί κάποιος συνάδελφος προαιρετικά να δώσει το email του, μόλις ολοκληρώσει τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου (υπάρχει ειδικό προαιρετικό πεδίο), ώστε να του στείλω τα συμπεράσματα της έρευνάς μου και της εργασίας μου μόλις αυτή ολοκληρωθεί. Η χρονική διάρκεια απάντησης του ερωτηματολογίου είναι περίπου 5-15 λεπτά, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα δοθούν σε κάποιες ερωτήσεις.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση του ερωτηματολογίου είναι:
https://edinburgh.onlinesurveys.ac.uk/online-science-in-gr-4

Θα σας ήμουν ευγνώμων αν συμπληρώνατε το ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια το στέλνατε σε άλλους 3 συναδέλφους φυσικών επιστημών για να το συμπληρώσουν. Μπορείτε να στείλετε με email την παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του ερωτηματολογίου με την παράκληση για συμπλήρωση.


Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Γιώργος Παναγιωτακόπουλος
καθηγητής – συγγραφέας
υποψήφιος για το δίπλωμα
MSc on Digital learning
University of Edinburgh

Δεν υπάρχουν σχόλια: